Opstelling scheepvaartborden

hoek van opstelling

De tekens zijn naar opstelling te onderscheiden in twee groepen:

a. tekens die evenwijdig aan de vaarwegas zijn geplaatst

b. tekens die loodrecht op de vaarwegas staan opgesteld

De onder a. genoemde tekens geven overwegend een verbod of een aanwijzing weer en zijn aan de zijde van de vaarweg geplaatst, waar het verbod of de aanwijzing geldt.

Het merendeel van de tekens valt onder b. en geldt over het algemeen voor beide zijden van de vaarweg. Deze wijze van opstelling houdt verband met het feit, dat de verkeerstekens goed zichtbaar moeten zijn voor de vaarweggebruiker tijdens de vaart van zijn schip.

opstelhoogte

Voorwaarde bij het plaatsen van verkeerstekens is, dat de scheepvaart de tekens goed en tijdig kan waarnemen. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de op de oever geplaatste tekens op een bepaalde hoogte zijn aangebracht. Onder opstelhoogte wordt verstaan: de afstand tussen de onderzijde van het betreffende teken en de ter plaatse voorkomende gemiddelde waterstand.

Onerstaande tabel geeft de minimaal aan te houden opstelhoogte aan in mm ten opzichte van de gemiddelde waterstand. In gebieden waar de waterstand sterk kan variëren, moet een practisch haalbare oplossing gekozen worden. Ook op vaarwegen, waar veel containervaart voorkomt, kan het wenselijk zijn een grotere opstelhoogte te kiezen.

Type 1 borden minimum hoogte 2000mm

Type 2 borden minimale hoogte 3000mm

Type 3 borden minimale hoogte 4000mm

Type 4 borden minimale hoogte 5000mm

Het verdient aanbeveling er voor te zorgen, dat de zichtbaarheid niet beperkt wordt door bomen, struiken, bebouwing en dergelijke. Bij de plaatsing van verkeerstekens dient men rekening te houden met mogelijke, door bestemmingsplannen opgelegde beperkingen.

© 2011 - 2023 bordenplaza | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel